Privatumo politika

Privatumo politikos tikslas – suteikti fiziniam asmeniui (duomenų subjektui) informaciją apie duomenų apdorojimo tikslus, apimtį ir saugumą, taip pat suteikti kitą informaciją susijusią su duomenų apdorojimu. 

Asmeniniai duomenys

Asmeniniai duomenys, tai yra bet kokia informacija, kuri susijusi su fizinio asmens identifikavimu ir atpažinimu. 

Privatumo politikos taikymas

UAB „Baidarių centras“ privatumo politika taikoma apdorojant asmeninius duomenis, nepriklausomai nuo to, kokiu būdu (forma) asmuo pateikia savo duomenis arba asmens duomenis pateikia trečioji šalis (įstatymo numatytais atvejais / įgaliojimą / sutikimą) popieriuje, elektronine forma, UAB „Baidarių centras“ tinklapyje, internetinėje parduotuvėje, parduotuvėje ir t.t.

Pagrindinė informacija

Asmeninių duomenų tvarkymo tikslas: prekių, paslaugų pirkimo sutarties sudarymas, prekių pristatymas, mokėjimų administravimas, garantinių įsipareigojimų vykdymas. 
Kontrolierius: UAB „Baidarių centras“, juridinio asmens k.: 141888121, PVM mokėtojo k.: LT418881219. 
Adresas: Kuncų g. 16, LT-95204, Klaipėda.
Teisinis pagrindimas: legitimumo interesai UAB „Baidarių centras“.
Duomenų perdavimas trečiosioms šalims: nevykdomas. 
Asmens duomenų gavėjai: duomenų apsaugos pareigūnas, kontrolierius, kontrolieriaus vadybininkai ir kompetentingos (žmogaus teisių) valstybės institucijos, partneriai ir organizacijos (trečiųjų šalių įmonės), paslaugų tiekėjai, duomenų bazių administravimo, debesies saugojimo ir buhalterines paslaugas teikiančios organizacijos, teisininkai, vadybininkai ir t.t.
Duomenų apsaugos pareigūnas: sauga@kayakshop.lt, +37062025588

Asmens duomenų tvarkymas ir teisinis pagrindimas

Asmeninių duomenų tvarkymas atliekamas norint realizuoti tikslus, aprašytus šioje privatumo politikoje, taip pat ir UAB „Baidarių centras“ (komercinė veikla) legitimumą. Laikytis norminių teisės aktų: gaunant, apdorojant, saugojant, perduodant it t. t.  asmeninius duomenis fiziniams asmenims, taip pat vykdyti žmogaus teises reguliuojančius norminius aktus. 

Duomenų saugojimo terminas priklauso nuo reglamentuoto laikotarpio norminiame akte arba laikotarpio, suderinto sutartyje, arba reglamentuoto UAB „Baidarių centras“. Asmeniniai duomenys saugomi neilgiau, nei tai reikalinga įgyvendinti norminiame akte numatytus reikalavimus, laikantis legetimių UAB „Baidarių centras“ interesų. 

Įsigaliojus sąlygoms, kad asmeninių duomenų saugoti nebereikia, asmeniniai duomenys yra panaikinami. 

Norint užtikrinti asmens duomenų saugumą, naudojamos specializuotos ir saugios programos: antivirusinės programos („užkardos“) ir kiti techniniai sprendimai. 

Asmeninių duomenų saugojimas

Asmeniniai duomenys neperduodami trečiosioms šalims (šalys, kurios neįeina į ES ir/arba EEZ). 

Asmeniniai duomenys gali būti perduoti UAB „Baidarių centras“ partneriams (tame tarpe įmonėms suteikiančioms trečiųjų šalių paslaugas), organizacijoms, suteikiančioms paslaugas (operatoriai) ir įgaliotiems juridiniams, ir fiziniams asmenims (teisininkams). Asmens duomenų perdavimas vyksta saugiai, naudojant apsaugotas programas ir technologijas. Asmeniniai duomenys perduodami tik tokia apimtimi, kuri reikalinga įgyvendinti teisinius ir legitiminius UAB „Baidarių centras “ interesus.

Komercinių pasiūlymų ir reklaminės medžiagos siuntimas

Komerciniai pasiūlymai siunčiami tiems adresatams / fiziniams asmenims, kurie sutiko gauti komercinius pasiūlymus (reklaminę medžiagą) iš UAB „Baidarių centras“. Informacija, kaip atsisakyti reklaminės medžiagos nurodyta el. laiške. Taip pat reklaminės medžiagos galima atsisakyti kreipiantis el. paštu info@kayakshop.lt arba +37062025588.

Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų apsauga įgyvendinama remiantis aktualiausiais norminiais aktais (reglamentai, įstatymai, taisyklės).

Priėjimas prie asmeninių asmens duomenų

Asmuo gali gauti priėjimą prie savo asmeninių duomenų, rašytinio prašymo pagrindu (tinkamai užpildžius pateikiamą formą), laikantis asmens duomenis reguliuojančių norminių aktų, taip pat norminių aktų, reguliuojančių paraiškų priėmimą ir nagrinėjimą, išsiunčiant prašymą (paštu: UAB „Baidarių centras“, Kuncų g. 16-14, LT- 95204, Klaipėda; el. paštu: sauga@kayakshop.lt) arba perduodant rašytinę paraišką vienoje iš UAB „Baidarių centras“ prekybos vietų: Kulių g.34, Mardosų k., Plungės raj, Lietuva arba Verkių g.35, Vilnius, Lietuva. 

Pateikiant prašymą, asmuo privalo save identifikuoti, tam, kad UAB „Baidarių centras“ galėtų įsitikinti, kad asmuo prašo būtent savo duomenų. Tik tokiu atveju UAB „Baidarių centras“ suteiks asmeniui visus turimus duomenis ir kitą teisės aktų nustatytą informaciją. 

Teisė atsisakyti sutikimo

Asmuo turi teisę atšaukti duotą sutikimą asmens duomenų tvarkymui. Atšaukimas pateikiamas tais pačias būdais, kaip ir sutikimas tvarkyti asmens duomenis. 

Asmuo gali atsisakyti asmens duomenų tvarkymo savo "KAYAKshop.lt" paskyroje arba išsiųsti užpildytą asmens duomenų tvarkymo atsisakymo formą adresu: UAB „Baidarių centras“,Kuncų g. 16-14 LT-95204, Klaipėda ir/arba el. paštu sauga@kayakshop.lt.

Atsisakymas neturi įtakos asmens duomenų tvarkymui, kuris buvo pateiktas prieš atsisakymą. Taip pat atsisakymas neturi įtakos ir nesustabdo asmens duomenų tvarkymo, kuris buvo pateiktas prieš atsisakymą pagal ir/arba remiantis teisės aktų reikalavimais (reglamentas, įstatymai, taisyklės). 

Slapukai (Cookies) ir jų naudojimas

Kas yra slapukai (angl. cookies)?

Slapukai - tai mažos apimties tekstiniai failai, kurie įkeliami į Jūsų kompiuterį ar mobilųjį telefoną, kai apsilankote svetainėje. Po kiekvieno vėlesnio apsilankymo šie failai grąžinami į svetainę, kuri juos atpažįsta.

Slapukai veikia kaip konkretaus pagrindinio puslapio atmintis. Kai lankotės svetainėje dar kartą, ji leidžia atpažinti Jus ir atnaujina Jūsų nustatymus, taip padarydama naršymą svetainėje patogesnį vartotojui. Daugiau informacijos apie slapukų failus, kaip valdyti juos ir pašalinti, surasite tinklapyje – www.aboutcookies.org.

Kaip mes naudojame slapukus?

Tinklapis naudoja slapukus tam, kad prisimintų:

- ar vartotojas buvo informuotas apie slapukų failų naudojimą.
- kada įvyko paskutinis veiksmas svetainėje.
- informaciją įvestą į paieškos laukelį.

Google Analytics

Tinklapyje yra „Google Analytics“ programos slapukai, sukurti „Google Inc“. Jie naudojami siekiant pagerinti turinio kokybę ir prisitaikymą  prie vartotojo poreikių. Detalesnę informaciją apie „Google Analytics“ sąlygas galima rasti https://www.google.com/analytics/terms/us.html tinklapyje.

Jeigu Jūs nenorite, kad informacija apie Jūsų veiksmus tinklapyje būtų pasiekiama „Google Analytics“, aktyvuokite Google Analytics Opt-out Browser Add-on (https://support.google.com/analytics/answer/181881) plėtinį.

Pastarasis blokatorius informuoja Google Analytics JavaScript (ga.js), kad duomenų apie apsilankymą nereikia perduoti į „Google Analytics“.

Kaip išjungti slapukus?

Jus galite slapukus išjungti arba pašalinti. Detalesnę informaciją, kaip tai padaryti, Jūs galite surasti: aboutcookies.org. Galite ištrinti visus slapukų failus arba kompiuteryje esančią naršyklę nustatyti taip, kad nebūtų išsaugojami slapukų failai. Tokiu atveju Jums kiekvieną kartą reikės rankiniu būdu pakoreguoti tinklapio nustatymus, taip pat kai kurios paslaugos ar puslapio funkcijos gali neveikti.

Telefoninių pokalbių audio įrašai

Įspėjame, kad kai kurie telefoniniai pokalbiai gali būti įrašomi. Apie tai, jog pokalbis yra įrašomas, informuojama pokalboio metu. Pokalbių įrašai yra naudojami tik pagerinti aptarpavimo kokybę. Už šių duomenų tvarkymą yra atsakingas UAB "Baidarių centras" paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas. 

Baigiamosios nuostatos

UAB „Baidarių centras“ turi teisę keisti privatumo politiką, prieš tai informuodamas fizinius asmenis (duomenų subjektas).

Šio skyriaus antraštės turėtų būti interpretuojamos tik kaip palengvinančios informacijos pateikimą. 

Duomenų subjektas (fizinis asmuo), manantis, kad buvo pažeistos jo teisės dėl asmens duomenų tvarkymo, turi teisę kreiptis į UAB „Baidarių centras“ arba į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. 


Paskutinė korekcija: 2019.01.02